แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง บอกหน่วยได้ไหม
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง สื่อสารกว้างไกลโยงใยทั่วโลก
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง สนุกกับคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 เรื่อง แชร์ความคิดพิชิตปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 เรื่อง สานฝันโครงงาน
homepage