ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์ธรรมสอนใจ
 
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์เผยแพร่ธรรมะ โดยครูพรเพ็ญ  ขวัญพัทลุง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

โฮม
คำอธิฐาน
การบูชาพระ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
คาถาชินบัญชร
รวมหลักธรรม


อิ่มบุญสุราษฎร์
อิ่มบุญ ๙๙๙ วัด
อบรมธรรมะ
พลังจิตรมีบทบาทกับชีวิต
เพลงธรรม
รณกรรมวรรณคดีไทยวร
พุทธวิธีบริหาร

 อนุโมทนา

         สวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิต เป็นข้อคิดประจำชีวิต  เกิดผลผลิเพื่องอกงามสร้างความดีให้แก่ตน  ผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อร่วมชาติ  ร่วมโลกได้อยู่ด้วยความโชคดีทุก ๆ ท่าน
         ขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์กันทุกคน  ทุกครอบครัว  เพื่อเป็นมงคลในชีวิต  จะเกิดฐานะดี  มีปัญญา  จะได้มีความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในชีวิต
         ขอให้ท่านชวนลูกหลานทุก ๆ คนสวดมนต์ก่อนนอน  ถ้าท่านทั้งหลาย ตั้งใจ - ศรัทธรา  เชื่อมั่นลูกหลานได้สวดมนต์ตามหนังสือนี้แล้ว  ผลที่ได้รับจากการสวดมนต์นั้น
          ๑.  ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี
          ๒.  ลูกหลานจะไม่เถียง  จะเคารพเชื่อฟังพ่อ - แม่  เขาจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ - จะวางตัวได้เหมาะสม
          ๓.  เมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มสาว  ก็จะเป็นหลานที่ดีของพ่อ - แม่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ
          ๔.  ผู้ที่สวด และปฏิบัติเป็นประจำจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพร  จะรวย  จะสวย  จะดีมีปัญญา  จะสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงาม  ตลอดไปทุกประการ     

                                                               
กลับไปเรียนสื่อครูเพ็ญ