แผนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
15/05/08 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานคอมพิวเตอร์) รหัส วิชา ง 40105)
โฮม
แผนการสอนที่ 1
แผนการสอนที่ 2
แผนการสอนที่ 3
แผนการสอนที่ 4
แผนการสอนที่ 5
แผนการสอนที่ 6
แผนการสอนที่ 7
แผนการสอนที 8
แผนการสอนที่ 9

โฮมเพจนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์
ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้ครู และนักเรียนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแยกหัวข้อแผนการสอนออกเป็น 9 แผนการสอน และรวมสื่อ ประกอบการสอนไว้ในแผนการสอนเรียนร้อยแล้ว เพื่อครูได้ใช้สะดวกในการสอน และนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  

เชื่อมโยงไปweb site  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชื่อมโยงไปที่สื่อการสอนครูเพ็ญ

ค้นหาด้วย  google.com
สื่อครูไทยสอนคอม
อ่านข่าวสารล่าสุดกับ MSNBC

โฮม | แผนการสอนที่ 1 | แผนการสอนที่ 2 | แผนการสอนที่ 3 | แผนการสอนที่ 4 | แผนการสอนที่ 5 | แผนการสอนที่ 6 | แผนการสอนที่ 7 | แผนการสอนที 8 | แผนการสอนที่ 9

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด06/11/07