สื่อการสอนช่วงชั้นที่ 3
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

ในหลวงกับคอมพิวเตอร์

 

ธรรมะสอนใจ

 

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ โดยครูพรเพ็ญ  ขวัญพัทลุง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15