การเขียนโปรแกรม

12/05/51

[โฮม]
[การงานอาชีพ และเทคโนโลยี]
[กราฟฟิก และการนำเสนอข้อมูล]
[คอมพิวเตอร์เบื้องต้น]
[การเขียนโปรแกรม]
[รวมสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์]
[โครงงานคอมพิวเตอร์]
[ห้องสมุดดิจิตอล]
[แผนการสอน]

แผนการสอน
สื่อครูเพ็ญสอนเขียนโปรแกรม
online การเขียนโปรแกรม ภาษาปาสคาล
เรียนเขียน web ด้วย NaMo

 

 

 

โฮม | การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | กราฟฟิก และการนำเสนอข้อมูล | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | การเขียนโปรแกรม | รวมสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ | โครงงานคอมพิวเตอร์ | ห้องสมุดดิจิตอล | แผนการสอน

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด06/11/50