เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดประชุมขยายผลการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองค่านิยมหลักของไทย ในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  โครงการ SMAได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและรักใคร่กลมเกลียวกัน ณ สนามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนโครงการ SMA โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ณ วิกหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ยะลา ผวจ.ยะลาเป็นประธานโครงการอ่านสารสัติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๗ และมอบเครื่องดนตรีให้กับชมรมดนตรีโรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีการเลือนตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แด่ครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง

ประมวลภาพ

คณะสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลให้กับ นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณราษฎร ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแบบอย่างที่ดี สำหรับเยาวชนและสังคม

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ตักบาตรถวายสังฆทาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ