โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
   
  ยินดีด้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา KANARASDORNBUMROONG YALA SCHOOL


 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 รอบ 1 Portfolio
วันที่ :14-12-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศการรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2567
วันที่ :22-11-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใหมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วันที่ :13-11-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเช้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วันที่ :7-11-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศ เอกสารแบบบันทึกและแบบเลือกชุมนุม  
วันที่ :2-11-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1  
วันที่ :2-11-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณคุณสมบัติและเข้ารับการสัมภาษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันที่ :2-11-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรับนักศึกษาตามโครงการ "ผู้มีความสามารถด้านภาษาและสังคมจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วันที่ :02-11-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรับนักศึกษาตามโครงการ "ผู้มีความสามารถด้านภาษาและสังคมจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2567 
วันที่ :29-09-2023 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
วิดีโอ : กัญชาในสถานศึกษา   วิดีโอ : แนะนำโรงเรียน
 
     

 

 กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
 
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ IEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT / SMTE
โครงการ SMART
 
  เมนูกลุ่มงาน
 
 
 
 
 
  เมนูสำหรับนักเรียน