หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 

 

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
วันที่ :26-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลการแข่งขันภาษามลายู ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษามลายูกลาง) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ :24-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบบันทึกการนิเทศการสอน
วันที่ :18-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครโครงงานเพื่อชุมชนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์
วันที่ :18-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครเข้าประกาดโครงการ"พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8"
วันที่ :18-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ปฏิทินงานทะเบียนวัดผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ :10-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565)
วันที่ :20-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือสำหรับนักเรียน Google Classroom KBYAL
วันที่ :12-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์
วันที่ :12-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
       

 

17-08-2020

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ ความเป็นเลิศ HCEC...

22-08-2020

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้อง เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...

21-08-2020

กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ภาษามลายูกลาง...

17-08-2020
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของ เนตรนารี...
13-08-2020
การประเมินโครงการโรงเรียน ปลอดขยะ....
12-08-2020
กิจกรรมตักบาตรและ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ...

ประมวลภาพทั้งหมด....

  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ ICEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
ห้องเรียนดนตรี
KB รักษ์โลก