หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
วันที่ :03-07-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

รายประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ปีการศึกษา 2563
วันที่ :12-06-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

รายงานการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลรายสัปดาห์
วันที่ :8-06-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
วันที่ :30-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565)
วันที่ :20-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือสำหรับนักเรียน Google Classroom KBYAL
วันที่ :12-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์
วันที่ :12-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
       

 

03-07-2020

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในเนื่องเทศกาลเข้าพรรษา...

02-07-2020

กิจกรรมตักบาตรประจำ วันพฤหัสบดี...

26-06-2020

พิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ สุนทรภู่ กวีเอกของโลก...

22-06-2020

งานวันสถาปนาครบรอบ 111 ปี  โรงเรียนคณะราษฎร...

22-06-2020
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาของ เทศบาลนครยะลา...
12-06-2020
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา....

ประมวลภาพทั้งหมด....

  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ ICEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
ห้องเรียนดนตรี
KB รักษ์โลก