วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์    ทวีสันทนีนุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา  เป็นประธานในการเปิดค่าย "เพชรภาษาไทย หัวใจคณะราษฎร์" จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดอมรมขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL “ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูและนักเรียน ร่วมโครงการ" หนึ่งใจ ให้ธรรมะ "มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...