วันที่  25  พฤศจิกายน  2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง   จังหวัดยะลา  เข้าร่วมกิจกรรม “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  world Day  of Remembrance for  Road traffic Victims” ประจำปี  2558  จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง    จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่  24 พฤศจิกายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“คณะราษฎร์ร่วมใจ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

ประมวลภาพ...

วันที่  22  พฤศจิกายน 2558  เด็กดี v-star โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ปี 2558 ร่วมเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-STAR ปี 2558 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

 

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียน 2/2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม หลัก 3 อ. เพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง ณ ห้องเชิงเทียมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ... 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 58 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ...