วิดีโอ Bike for MOM 2015 : ปั่นเพื่อแม่

 

นักเรียนทีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพและโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (คบ.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสุทธานนท์ ทองนุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง มอบธงสีให้แก่นักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป และถวายสังฆทาน 323 วัด จัดโดยหอการค้า และศูนย์กัลยาณมิตร ชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนใต้ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานรัฐและเอกชน

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นำนางสาววสิกรณ์ จุลพล เข้า รับรางวัลนักเรียน พระราชทาน   ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

ประมวลภาพ...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 15 ได้เข้านิเทศติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนี่ ณ ห้องประชุมเชิงเทียน คบ.

ประมวลภาพ...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายวิษณุ   จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดยะลา ประจำปี 2558

ประมวลภาพ...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายวิษณุ  จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการแข่งขันทักษะ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ วันสำคัญ 106 ปี สถาปนา ค.บ. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ประมวลภาพ...