เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายสังฆทานพระ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้เนื่องอุทิศบุญให้แก่ครูและทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ภาคใต้ ณ วันพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานการเรียนรู้ จังหวัดยะลา โดยมีคุณครูพัชรินทร์ แก้วพิชัย เป็นครูผู้สอน

เมื่อวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายต้นกล้าสันติภาพ ๔ จังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยออมสินสมโภชฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพ...

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสังสรรค์ ๑๐๕ ปี คณะราษฏร์สัมพันธ์ และได้มอบโล่รางวัลให้แก่ครูดีเด่น-ศิษย์เก่าดีเด่น ณ สนามโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...

เมือวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นายอำนาจ อุ่นอก ทำพิธีมอบบังให้แก่นักเรียนวิชาทหาาร ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๗ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา งานสถาปนาครบรอบ ๑๐๕ ปี โรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...