วันที่ 31 มีนาคม 2557 นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ประมวลภาพ...

วันที่ 28 มีนาคม 2557 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 11 มีนาคม 2557 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ"ส่งเสริมความรู้เรื่องโลหิตจากใจผู้ให้ สู่กายผู้รับ" ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประมวลภาพ...

วันนี้ 6 มีนาคม 2557 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาได้เป็นเจ้าภาพในงานโครงการธรรมะสัญจร จาริกพระพุทธศาสนา โดยมี นายสนิท จองเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

นักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบายศรี โดยมีครูผู้สอน นายวสันต์ จุลพล ในโครงการธรรมะสัญจร จาริกพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงได้จัดงานปัญฉิมนเทศ ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียน ม.3 และนัเรียน ม.6 ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จัดกิจกรรม K.B.open House 2014 เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์แสดงผลงานแต่ละชุมนุ

ประมวลภาพ...