เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชุมนุม V - star โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมคุณครูนิโรบล แก้วสุณีย์ คุณครูพัชราภรณ์ จีระกาญจน์ และคุณครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง ไปทัศนศึกษาดูงาน มาร์ชชิ่งความดี ณ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ และร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะล

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา ได้เข้าช่วยเหลือสุนัขท้องแก่ ที่ติดในท่อระบายน้ำ ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์และดึงตัวสุนัขออกมาได้อย่างปลอดภัย และในเวลาต่อมา สุนัขได้คลอดลูกออกมา๑ตัว ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มูลนิธิกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลาได้ ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดยะลา ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมค่ายอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาภายในงานมีการจัดกิจกรรม และการประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน ฯลฯ ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สมาคมทักษิณนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน ๔ ทุน ทุนละละ ๓,๒๐๐ บาท ให้แก่ ด.ญ อนงนาฎ ด.ญ นภัสวรรณ ด.ญ ฉวีวรรณ ด.ช อานนท์ โดยมอบหมายให้ คุณวิมล ชินสกุล เป็นผู้ประสานงานผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราพร มณีเชวง เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพ...