โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมแสดงปิดพิธีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2559

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานวันอนุรักษ์มกดกไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผลการประกวด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ประมวลภาพ...

วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 20-24 มีนาคม 2559 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพ...

วันที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวเพริศพิศ คูหามุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อาลัยอำลาสถาบันแด่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที 6 ที่กำลังสำเร็จการศึกษาประจำปี 2558 ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียน จากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ

ประมวลภาพ...