เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคา ๒๕๕๗ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ยะลา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่คุณครูและบุคลกรของโรงเรียน ๑๒ ท่าน ที่เกีษยณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ยะลา ผวจ.ยะลาเป็นประธานโครงการอ่านสารสัติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๗ และมอบเครื่องดนตรีให้กับชมรมดนตรีโรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลาสารในวันสันติภาพสากล 2557 ณ ร.ร.คณะราษฏรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อ 19 ก. ประมวลภาพ...

คณะสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลให้กับ นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณราษฎร ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแบบอย่างที่ดี สำหรับเยาวชนและสังคม

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีการเลือนตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แด่ครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ตักบาตรถวายสังฆทาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เด็กนักเรียนโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดหนังสั้นส่งเสริมค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประกาศ ประจำปี ๒๕๕๗ "เรื่องชีวิตจริงอิงนิยาม" ณ ห้องศรียะลา ศาลกลาง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งคณะราษฎร์ เข้าร่วมงานวัฒนธรรมเชื่อมใจ สานสายใยสู่สันติสุข ถนนคนเดิน คืนความสุขสู่ประชาชน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ประมวลภาพ...