นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
กิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 07-02-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตารางติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 05-02-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา ม.3 (เดิม)
วันที่ : 01-02-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควตาเข้าศึกษาต่อใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเพชรคณะราษฎร์) ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา ม.3 (เดิม)
วันที่ : 01-02-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบโครงการทดสอบความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTE Pre-Test'60)
วันที่ : 29-01-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ โครงการ SMA
วันที่ : 25-01-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
รายการคนGen C ep11 ตอน KB English Summer Camp 2017
 
 
 
รายการคนGEN C EP20 ตอน KB Band ลูกทุ่งเยาวชนรักษ์ถิ่นใต้
 
 
 

NBT Yala - NBT News

 
 
 
คปภ. คุ้มครองคุณ์ คบ.
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
15-02-2018

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และม.6 ปีการศึกษา 60...

06-02-2018

กิจกรรมเปิดบ้านคณะราษฎร์ แหล่งประสาทวิชา...

06-02-2018
กิจกรรม To Be Number One ขับแคลือนโครงการ...
05-02-2018
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติม ความรู้ O-NET ม.6..
13-02-2018
โครงการติวข้น...ค้นฝัน 6 โครง การพัฒนาศักย...
01-02-2018
กิจกรรมทัศนศึกษาต่าง ประเทศ MOU...
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอม
  ห้องเรียนพิเศษ
ห้อง EP
ห้อง SMA
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน