ยินด้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา KANARASDORNBUMROONG YALA SCHOOL    

 

 

 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ผลงานเผยแพร่ครู
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินงานทะเบียน - วัดผล ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ :08-04-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศเรื่องมอบหมายให้ข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างมาปฏิบัติราชการระหว่างปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
วันที่ :08-04-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศเรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ :08-04-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศเรื่องการรับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ :08-04-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรอบแผนกลยุทธ์ (สำหรับครู)
วันที่ :01-02-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
วันที่ :26-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
       

 

03-04-2021

ประชุมการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา...

31-04-2021

ต้อนรับท่านผอ.สุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.นราธิวาส...

05-03-2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง ความรู้และความเข้าใจ...

06-03-2021
โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อ การศึกษาต่อ...
05-03-2021
ผอ.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้และความเข้าใจ..
04-03-2021
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม มอบหมายงาน สพม.ยล ...

ประมวลภาพทั้งหมด....

 
  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ IEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
KB รักษ์โลก