นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
กิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 

ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 06-04-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 05-04-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
วันที่ : 04-04-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
วันที่ : 04-04-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 23-02-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
 
รายการคนGen C ep11 ตอน KB English Summer Camp 2017
 
 
 
รายการคนGEN C EP20 ตอน KB Band ลูกทุ่งเยาวชนรักษ์ถิ่นใต้
 
 
 

NBT Yala - NBT News

 
 
 
คปภ. คุ้มครองคุณ์ คบ.
 

ดูวีดีโอทั้งหมด... 

08-04-2018

งานผูกพันมั่นเกลียว นร.ผู้ปกครอง โครงการ SMA...

07-04-2018

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน SMA...

07-04-2018
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561...
05-04-2018
กิจกรรมพิธีปิดค่ายชุมนุมลูกเสือ จังชายใต้ ครั้งที่ 13...
04-04-2018
พิธีเปิดงานชุมนมลูกเสือ จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13...
30-03-2018
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ....

ประมวลภาพทั้งหมด....

  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอม
  ห้องเรียนพิเศษ
ห้อง EP
ห้อง SMA
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน