เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางบุตรธกรณ์ จุลพล ตัวแทนครู บุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในงาน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวนมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลรครยะลา จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 หน่วยงานรับผิดชอบศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาตังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง มอบหมายให้นายวสันต์ จุลพลเข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะเนื่อง ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปี 2558 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาร่วม งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพ..

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี 6 สร้างขวัญกำลังใจ ความประทับใจและภูมิใจให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4 ระหว่างวันที่ 20- 24 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างของโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ประมวลภาพ...