หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน DLTV เรียนออนไลน์ครูผู้สอน
วันที่ :21-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565)
วันที่ :20-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ :12-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือสำหรับนักเรียน Google Classroom KBYALA
วันที่ :12-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์
วันที่ :12-05-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
วันที่ :27-04-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศการรับระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ปพ.1 และ ปพ.2) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ :31-03-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารกลยุทธโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
วันที่ : 03-10-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBT Yala - NBT News

 
 
 
 

ดูวีดีโอทั้งหมด... 

18-02-2020

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา...

12-02-2020

กิจกรรมเปิดบ้านคณะราษฎร์ แหล่งประสาทวิชา ...

12-02-2020

กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด...

12-02-2020

กิจกรรมพบปะยามเช้า ณ โรงแรมปาร์ควิว...

08-02-2020
โครงการส่งเสริมระเบียนวินัย นักเรียน รร.คณะราษฎรฯ...
06-02-2020
มอบเหรียญรางวัลให้กับ นักกีฬาจักรยานเยาวชน...

ประมวลภาพทั้งหมด....

  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ ICEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
ห้องเรียนดนตรี
KB รักษ์โลก