ยินด้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา KANARASDORNBUMROONG YALA SCHOOL    

 
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ผลงานเผยแพร่ครู
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA
วันที่ :21-10-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
วันที่ :30-09-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดปก ปพ.5
วันที่ :30-09-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารยินยอมฉีดวัคซีน pfizer สำหรับนักเรียน
วันที่ :22-09-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ปีการศึกษา 2564
วันที่ :31-08-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
วันที่ :20-07-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
วันที่ :20-07-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในระดับชั้นเรียน
วันที่ :07-06-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรอบแผนกลยุทธ์ (สำหรับครู)
วันที่ :01-02-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
       

 

05-10-2021

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เพื่อป้องกันการแพร่...

01-010-2021

ร่วมแสดงความยินดีกับครูเนื่อง ในโอกาสได้รับวิทยฐานะ...

28-09-2021

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ...

13-09-2021
กิจกรรมการแข่งขันเสริมทักษะ ภาษามลายู ครั้งที่ 2 ...
08-09-2021
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ...
03-09-2021
คณะผู้บริหารคณะครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

ประมวลภาพทั้งหมด....

 
  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ IEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
KB รักษ์โลก