เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม สโมสรอินเตอร์แร็ดท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

จังหวัดยะลา ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" โดยศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดยะลา ภายในกิจกรรมมีการประกวดเขียนเรียงความ คำขวัญต่อต้านยาเสพติด

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ตักบาตรถวายสังฆทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน ดีเยี่ยมในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...