วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา)พร้อม นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนกาบังพิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม อ.กาบัง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพ...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา แสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับทุน ไปศึกษาแลกเปลี่นเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ประมวลภาพ...

 วันที่ 23 มกราคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวเปิดงาน "เปิดบ้านคณะราษฎร์ แหล่งประสาทวิชา" (KB.Open House 2016) ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

  วันที่ 21 มกราคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 มกราคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคุณครู ร่วมงานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2558 จัดโดยหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดหวัดยะลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายวิษณุ   จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามทำ MOU ระหว่าง สพม.15 กับ มหาราชภัฏยะลา ดังนี้ 1.จัดสรรโควต้านักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2.ร่วมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจชต. 3.มีการใช้ฐานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประมวลภาพ...