วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

ประมวลภาพ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้รีบการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 28 กันยายน 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบของที่ระลึกให้กับครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 กันยายน 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมงานของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดยะยะลา จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

ประมวลภาพ...