VDO  
 
 
 
หนังสั้ง คปภ.เรื่องแม่
 
 
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66

 
 
 
kb english summer camp 2017
 
 
 
รำลึกความหลัง 105 ปี
 
 
 
พิธีไหว้ครู
 
 
 
ลูกทุ่งเยาวชนรักษ์ถิ่นใต้
 
 
 
ดนตรีสร้างสีนติภาพ ออร์เคสตร้า เทศบาลนครยะลา
 
 
 
ผู้พันเบิร์ดเยี่ยมโรงเรียน
 
 
 
นักเรียนเก่งคนคุณภาพ คบ.ยะลา
 
 
 
วงดอกไม้หลากสี คบ.
 
 
 
ประกวดขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรม ครังที่ 66
 
 
 
ประกวดขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรม ครังที่ 65
 
 
 
โรงเรียนได้รีบการคัดเลือกเป็นโรงเรียน ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
 
 
 
โรงเรียนปลูกฝังความรักความผูกพัน นักเรียนกับสถาบันการศึกษษ
 
 
 
โรงเรียนต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส
 
 
 
KB Games
 
 
 
คปภ.คุ้มครองคุณ คบ.
 
 
 
โครงการพัฒนาและส่งเสริม นักเรียน SMA
 
 
 
สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี คบ.
 
 
 
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี