นักเรียนทีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพและโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (คบ.)

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายธนู  นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนม์พรรษา ๘๓ พรรษา และเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 7 รูป เนื่องในสหวาระเดือนแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษำรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในการส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการ Thailand Go Green ปีที่ 7 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว หรือ Green Society”

ประมวลภาพ...

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในการแข่งขัน “ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2558 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชมเชย ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ

ประมวลภาพ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสุทธานนท์ ทองนุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง มอบธงสีให้แก่นักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา