วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมมีพิธีสมโภชเทียนพรรษา และ ประกาศเทียนพรรษา ผลการประกาศเทียนพรรษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 ครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนต้นกล้าสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 กรกฎาคม  2559  ณ วิทยาลัยอาชีวะออมสินสมโภช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม  2559  ณ วิทยาลัยอาชีวะออมสินสมโภช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เข้าพบปะครูและมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา และเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครูคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง เป็นประธานเปิดการฝึกการอบรลูกเสือ และวิทยากร จาก สนง.คปภ.มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย แก่ลูกเสือ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...