หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 

 

ระเบียนการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Genius SMA K.B. YALA 2019 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ :05-11-2019 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ นักวิ่งร่วมเป็นชาว Green K.B. ด้วยการวิ่งแบบรักษ์โลก
วันที่ :30-10-2019 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์วันรับเสื้อ เดิน-วิ่ง 110 ปี คณะราษฎร์
วันที่ :29-10-2019 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ :24-10-2019 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรีรยนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
วันที่ : 27-09-2019 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มงานวิชาการ KPI /เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ : 08-05-2019 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือและวิดีโอดูเกรดออนไลน์ ในระบบ SGS
วันที่ : 13-03-2019 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารกลยุทธโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
วันที่ : 03-10-2018 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBT Yala - NBT News

 
 
 
 

ดูวีดีโอทั้งหมด... 

07-11-2019

กิจกรรมตักบาตรประจำวัน พฤหัสบดี 2562...

03-11-2019

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 110 ปี คณะราษฎร...

31-10-2019

พิธีสมโภชพุ่มกฐิน ของโรงเรียนคณะราษฎร...

23-09-2019

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ....

19-09-2019
กิจกรรมตักบาตรประจำวัน พฤหัสบดี 2562...
05-09-2019
เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐาน สากลระดับชาติ ครั้งที่ 3...
.

ประมวลภาพทั้งหมด....

  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ ICEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
ห้องเรียนดนตรี
KB รักษ์โลก