เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุน “เอเอฟเอส ประเทศไทย"ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน 

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดพิธี วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 107 ปี ภายในกิจกรมม ร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทำพิธีเปิดอาคารเรียน 17

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนรำลึกถึง พระคุณครูของนักเรียนไทยพุทธ มุสลิมและศาสนาคริสต์ และพัฒนาคุณความดีให้เกิดกับนักเรียน ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักย ภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่าย ในชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกสอนและนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก ณ สนามกีฬาโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรีนย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา ร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชาส่งเข้าประกวด เนื่องในวันวิสาขบูชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรเรียนคณะราษฎรบำรุง ร่วมแสดงยินดีกับ คุณครูวิไลรัตน์ ดีเดช คุณครูสมมาตร บุญสุวรรณ คุณครูปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ประมวลภาพ...