วันที่ 18 กันยายน 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา รับโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและเทศบาล "โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11" ณ ศูนย์การค้า Mega บางนา กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ....

วันที่ 14 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคคลกร และนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้ร่วมมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

ประมวลภาพ...

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีสพม. ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 5 กันยายน 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ่ คุณครูศิริพร ทองจำรูญ ที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 21 กันยายน 2559 ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนในโครงการ SMA ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมวิชาการ และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

ประมวลภาพ...