นักเรียนทีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพและโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (คบ.)

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปี งบประมาณ 2559 - 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา

 

ประมวลภาพ...

วันที่ 28 กันยายน 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดอบรมผู้นำองค์กรแก่คณะผู้บริหาร คณะครูเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยวิทยากร อาจารย์หทัยรัตน์ สุดา ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 นักเรียนโครงการ EP เข้าค่าย Kanarasdornb umroong yala School English,Science & Fun Camp ณ ปึกเตียนคาบาน่าบีช รีสอร์ท

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 กันยายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงและนักเรียน มอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 12 กันยายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตบุคลากร เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จำนวน 17 ท่าน ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 7 กันยายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบเหรียญและประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียน ในรายการแข่งขัน 1. การนำเสนอโครงการ สาขาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพ...

วันที่ 4-6 ก.ย นายจิรัฐิติ ภู่ทองเกษ ม.6/2 ด.ช.ธนภัทร น้อยทับทิม ม.2/2 และเด็กหญิงผกามาศ เสมาภัทร ม.2/6 เป็นตัวแทนเด็กดีV- star ร่วมอบรมปฎิบัติการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีV-star ประจำปี 2558 พร้อมรับทุนและผ้าไตร ณ.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ณ.ศูนย์ปฎิบัติบัติธรรมนานาชาติ เบตง-ยะลา 

ประมวลภาพ...