นักเรียนทีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพและโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (คบ.)

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดยะลา ประจำปี 2558 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา

 

ประมวลภาพ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสุทธานนท์ ทองนุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารเนื่องในวันต่อต่อต้านยาเสพติดโลก โดยสำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม กำหนดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 คือ “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” 

ประมวลภาพ...

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายวสันต์  จุลพล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการคัดเลือก เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ...

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา มอบรางวัลให้เรียนที่ประกวดแต่งตัวละครในวันคดีไทย ในกิจกรรมวิชาการ "การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์วันสำคัญ 106 ปี สถาปนา คบ."

ประมวลภาพ...

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 106 ปี ภายในกิจกรรมมี พิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีเปิดกิจกกรรมวิชาการ พิธีตักบาตร พิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 คณะครู นักเรียน และบุคลากร รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงมุทิตา แด่ครูคุณครูที่เกษียณ ปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา จัดกิกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...