ผู้บริหารโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 

 

 

ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน


 

 

นายวสันต์ จุลพล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

 

นางสาวเพริศพิศ คูหามุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

นายอำนาจ อุ่นอก
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริการงานบุคคลและกิจการนักเรียน