หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
       

 

23-10-2020

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันปิยมหาราช 2563...

22-10-2020

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ โรงเรียนและรองผู้อำนวยการ...

30-09-2020

กิจกรรมเกษียณอายุราชการ โรงเรียน ประจำปี 2563...

26-09-2020
กิจกรรมเกษียณอายุราชการของ สมป.ยะลา ประจำปี 2563...
25-09-2020
กิจกรรมเกษียณอายุราชการของ สพม.15 ประจำปี 2563...
21-09-2020
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ชายแดนใต้ สพป.ยะลา...

ประมวลภาพทั้งหมด....

  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ ICEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
ห้องเรียนดนตรี
KB รักษ์โลก