หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม
วันที่ :15-10-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม
วันที่ :09-10-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

สมัครสอบ TIMOTIMO HEAT ROUND 2020 วิชาคณิตศาสตร
วันที่ :24-09-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน
วันที่ :24-09-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการสานสัมพันธ
วันที่ :24-09-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
วันที่ :26-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบบันทึกการนิเทศการสอน
วันที่ :18-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ปฏิทินงานทะเบียนวัดผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ :10-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
       

 

30-09-2020

กิจกรรมเกษียณอายุราชการโรงเรียน ประจำปี 2563...

26-09-2020

กิจกรรมเกษียณอายุราชการของ สมป.ยะลา ประจำปี 2563...

25-09-2020

กิจกรรมเกษียณอายุราชการของ สพม.15 ประจำปี 2563...

21-09-2020
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ชายแดนใต้ สพป.ยะลา.
10-09-2020
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
09-09-2020
กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการ ฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน...

ประมวลภาพทั้งหมด....

  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ ICEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
ห้องเรียนดนตรี
KB รักษ์โลก