ยินด้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา KANARASDORNBUMROONG YALA SCHOOL    

 

 

 
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลวีดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสารครู
ผลงานเผยแพร่ครู
ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 

 

ประกาศขอเลื่อนการประชุมโควตาเข้าเรียนโครงการ SMA
วันที่ :15-01-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ของศูนย์สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 21 ประจาปี 2563 (แก้ไข)
วันที่ :15-01-2021 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ :28-12-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Genius SMA KB. YALA) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ :21-12-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
วันที่ :26-08-2020 โดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
       

 

28-12-2020

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร Organization Development...

28-12-2020

กิจกรรม Big cleaning Day ห้องพักครู...

25-12-2020

กิจกรรมการแสดงทักษะ ทางวิชาการจัดโดย EP/CIEP...

22-12-2020
กิจกรรมวันดินโลก จัดโดยกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมฯ
21-12-2020
ต้อนรับคณะครู โรงเรียแม่สาย ประสิทธิ์ศาสตร์...
15-12-2020
ต้อนรับคณะครู โรงเรียนพีรญา- นาวินคลองหินวิทยาฯ...

ประมวลภาพทั้งหมด....

 
  กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานแนะแนว
 
  งานฝ่าย
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ EP
โครงการ ICEP
โครงการ SMA
โครงการ SMT
โครงการ SMTE
ห้องเรียนดนตรี
ห้องอาเซียน
 
ห้องเรียนดนตรี
KB รักษ์โลก