อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

[การสื่อสารข้อมูล และคอมพิวเตอร์] [วิธีการถ่ายโอนข้อมูล] [สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล] [เครือข่ายคอมพิวเตอร์] [ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์] [รูปร่างเครือข่าย] [อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น] [การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต] [บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต] [คำถามท้ายบท] [ทดสอบ]

              อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

             


  

อินเทอร์เน็ต : คือ ระบบเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ ที่ต่อเชื่อมระบบต่างๆ ทั่วโลก เข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนห้องสมุด สาธารณะชน ขนาดมหึมาที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ก็ว่าได้ ที่มีข้อมูลต่างๆมากมาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการ ค้นคว้าวิจัย หรือ เพื่อความ บันเทิง เป็นต้น
อินเทอร์เน็ต เป็นคำ ที่หลายคนคุ้นหูและเป็นที่รู้จักกันดีในขณะนี้ นอกจากนั้นมัน ไม่ใช่เป็นแค่ระบบ เน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ธรรมดา เท่านั้น แต่มันเป็น อภิมหาเน็ตเวิร์กโลก ( เน็ตเวิร์ก ที่เชื่อมต่อกันหลายๆ เน็ตเวิร์ก จาก ทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน)  
เปรียบเสมือนถนนที่จะพาผู้ที่เป็นสมาชิกบนเน็ตเวิร์กไปได้ทุกแห่งทุกหนบนโลกอินเตอร์เน็ต

             ความเป็นมาและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

             
 

         อินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต ( ARPAnet หรือที่เรียกกัน สั้นๆว่า อาร์พา ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงกลาโหม ที่ใช้กันในงานวิจัยทางด้าน การทหาร ( ARPA : Advanced Research Project Agency )
จนกระทั่ง มาถึงในปี พ.ศ. 2515 หลังจากที่เครือข่าย ทดลองของอาร์พา ประสบกับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก็ได้มีการปรับปรุง หน่วยงาน จาก อาร์พา มาเป็น ดาร์พา ( Defence Comunication Agency ) และ ในปี พ.ศ. 2526 อาร์พาเน็ต ก็ได้แบ่งออกเป็น 2 เครือข่าย
ด้วยกัน คือ เครือข่ายด้านงานวิจัย ใช้ชื่อ อาร์พาเน็ต เหมือนเดิม ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อ มิลเน็ต ( MILNET : Military Network) ซึ่งมีการเชื่อมต่อ โดยใช้ โพรโตคอล TCP / IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol ) เป็น ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2528 โดย มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของ อเมริกา NSF ได้ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 แห่ง และให้ใช้ชื่อว่า NSFNET และจนกระทั่งพอมาถึงปี พ.ศ. 2533 อาร์พาเน็ตรองรับภาระที่เป็นกระดูกสันหลัง ( BackBone ) ของระบบ ไม่ได้ จึงได้ยุติอาร์พาเน็ต และเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายอื่นๆแทน และในที่สุดก็มาเป็นเครือข่ายขนาดมหึมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ และเรียกเครือข่ายนี้ว่า อินเทอร์เน็ต ( Internet ) โดย เครือข่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ปัจจุบันนี้ได้มี เครือข่ายย่อย มากถึง 25,000 เครือข่ายเลยทีเดียว

          นิยามศัพท์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

             

        1. บราวเซอร์ (Browser) หมายถึง โปรแกรมที่จะพาเราท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเพลิดเพลิน ซึ่งจะแสดงผลออกมาในรูปของมัลติมิเดีย ไฮเปอร์เท็ก และไฮเปอร์มีเดีย ที่เขียนด้วยภาษา Html ในประเทศไทยที่นิยมใช้กันมากและรู้จักกันดีคือ Internet Explorer และ Netscape

           2. เว็บไซด์ (Website) หมายถึง ชื่อที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของข่าวสารข้อมูลใน Web Server กำหนดขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่า โดเมนเนม ประกอบด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ และชื่อระบบเครือข่าย เช่น www.hotmail.com , www.sanook.com เป็นต้น

           3. เว็บเพ็จ (Webpages) หมายถึง เอกสารในแต่ละหน้าบนเว็บ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการ มักจะถูกจัดทำเป็นหน้า ๆ คล้ายหน้าหนังสือ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถพลิกอ่านได้ตามชอบใจ

           4. โฮมเพจ (Homepage) หมายถึง เอกสารหน้าแรกบนเว็บ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าไปอ่านข้อมูลในแต่ละหน้าแล้ว มักจะกลับมาตั้งหลักที่หน้าแรก ดังนั้นหน้านี้จึงเป็นหน้าเอกสารที่ต้องสร้างให้ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการให้มาก เพื่อให้เกิดความประทับใจให้กลับมาใช้บริการอีก คล้ายกับปกหนังสือ

           5. www (World Wide Web) หมายถึง การให้บริการในรูปแบบของไฮเปอร์เท็ก และ ไฮเปอร์มีเดีย ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือภาพวีดีโอ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อความ หรือเซิฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยนำตัวชี้เม้าส์ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปมือคลิ๊ก 1 ครั้ง เอกสารก็จะกระโดดไปยังที่ที่เราต้องการดูทันที จนมองเหมือนว่าสายที่ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ในระบบโยงใยครอบคลุมไปทั่วโลก คล้ายใยแมงมุม

            6. โดเมนเนม (Domain Name) หมายถึง ระบบชื่อมาตรฐาน เพื่อใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำแนกออกได้เป็น 6 ประเภทคือ

bullet com - กลุ่มองค์การค้า ( Commercial )
bullet edu - กลุ่มการการศึกษา ( Education )
bullet mit   - กลุ่มองค์การทหาร ( Military )
bullet net  - กลุ่มองค์การ บริการเครือข่าย ( Network Services )
bullet org  - กลุ่มองค์กรอื่นๆ ( Organizations )
bullet int    - หน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ( International )
ถ้าสังเกตุดีๆ จะเห็นว่า ในประเทศ สหรัฐอเมริกา เท่านั้น ที่จะมี โดเมน เป็นตัวอักษร 3 ตัว ในกรณีที่ ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศไทยของเรา จะเป็นเพียงแค่ 2 ตัว เท่านั้น !!! เช่น microsoft.com ของประเทศ สหัรฐอเมริกา กับ ksc.net.th ของไทย นั่นเอง นอกจากนี้ ในบ้านเรามีการกำหนดชื่อโดเมน ขึ้นมา ใหม่ !!! อีกด้วย อย่างเช่น internet.th.com จะหมายถึง เครื่องที่ชี้ว่า internet อยู่ใน ประเทศไทย (th) และ เป็นบริษัททางการค้า (com)


          ตัวอย่างโดเมนเนมในประเทศไทย

Type ( Thai )
Type ( English )
Code
สถาบันการศึกษา Academic .ac
องค์กรธุรกิจ Commercial .co
องค์กรอื่นๆ Organizations .or
ผู้วางระบบเน็ตเวิร์ก Networking .net
หน่อยงานของรัฐบาล Goverment .go
หน่อยงานอิสระ Individual / Incorporation .in

โฮม | หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 | หน่วยที่ 5