เทคโนโลยีสารสนเทศช่วงชั้นที่ 4

โฮม หลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ อ้างอิง ผู้จัดทำ
                                                                   ยินดีต้อนรับบทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ครูพรเพ็ญ  ขวัญพัทลุง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา     29/08/50

 

 

 

                               
กลับไปเรียนสื่อครูเพ็ญ

โฮม | หลักสูตรสถานศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | หน่วยการเรียนรู้ | ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | กิจกรรมการเรียนรู้ | อ้างอิง | ผู้จัดทำ

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด29/08/50